Bulunduğunuz Kategori: Bağırsak Kanseri

Anal Kanser (Makat Kanseri)

Anal Kanser (Makat Kanseri) Nedir? Vücudumuzda bulunan tüm organ ve dokular bir düzen içinde çalışır. Bunları oluşturan hücreler, belirli bir düzen içinde büyür, bölünür, çoğalır ve ölür. Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi anormal hücrelerin oluşmasına neden olur. Devamlı çoğalan ve büyüyen bu kontrol dışı anormal hücre topluluklarına kanser denir. Anal kanser makatın dış kenarı ve makatın 2-3 cm içindeki hücrelerden gelişir. Çoğu anal kanser vakaları, makatın kenarındaki

FAP Sendromu (Familyal Adenomatöz Polipozis)

Familyal (Ailesel) Adenomatöz Polipozis (FAP) Sendromu Nedir? Kalın bağırsağın içinde yüzlerce, binlerce polip gelişimi ile seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Kalın bağırsağın iç yüzeyini örten örtü tabakasında kabarıklıklar - çıkıntılar meydana gelir. Deride bulunan et benlerine benzer bir görünümleri vardır. Bu kabarıklıklara polip denir. FAP hastalığında bağırsağın içinde bu poliplerden yüzlerce, binlerce bulunur. Bu poliplerin tipleri adenomatözdür yani bez yapıları içermektedir. FAP hastalığındaki bağırsak poliplerinden bağırsak

HNPCC - LYNCH Sendromu

Herediter Non-Polipozis Kolorektal Kanser (Hnpcc) - Lynch Sendromu Nedir? Kalın bağırsak kanserleri sindirim sisteminde en sık görülen kanserlerden biridir. Görülme sıklığı bakımından her iki cinste gözlenen tüm kanserler arasında meme, prostat ve akciğer kanserlerinden sonra 4. sırada yer almakta ve bütün kanserlerin yaklaşık %10-15’ini oluşturmaktadır. Kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanseri oluşum şekline göre üç tipte gözlenir; 1. Rastlantısal (Sporadik) Kalın Bağırsak Kanseri En sık gözlenen tiptir. Tüm kalın bağırsak kanserlerinin

Bağırsak Kanseri Önlenebilir

Hastalığın oluşma riskini azaltan basamaklar vardır. Bu yollardan biri, kolonoskopi adı verilen bir poliklinik işlemi ile benign(iyi huylu) poliplerin çıkarılmasıdır. Poliplerin çıkarılmasına ek olarak, işlemde kullanılan uzun fleksibl (bükülebilir) tübüler (hortum şeklinde) alet, daha detaylı bağırsak muayenesi sağlar.  **** Kesin olarak kanıtlanmamış olsa da kolorektal kanserden korunmada, diyetin belirgin bir rol oynadığına dair bazı kanıtlar vardır. Bilindiği kadarıyla posadan, liften (fiberden) zengin, yağdan fakir diyet, kalın bağırsak

Rektum Kanserinde Ameliyatsız Tedavi

REKTUM KANSERİNİN TEDAVİSİ AMELİYATSIZ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ? "BEKLE VE GÖR" YÖNTEMİ Kalın bağırsağın makata yakın bölgesi olan rektumda gelişen kanserlerinin tedavisi ise özellik arz etmektedir. Rektum kanseri olan hastalarda esas tedavi (altın standart) ameliyat ile kanserli bağırsak bölgesinin çıkarılmasıdır. Tam iyileşme (şifa) için bu çok önemlidir. Kanser ameliyatlarının ana amacı, kanserli organın temiz sınırlarla (geride tümörlü doku bırakmadan), beraberinde yayılma olasılığı olan bölgesel lenf bezlerinin tamamıyla birlikte

İnce Bağırsak Karsinoid Tümörleri

İNCE BAĞIRSAK TÜMÖRLERİ İnce bağırsaklar sindirim kanalının büyük bir bölümünü kapladığı halde tümör – kanser gelişimi ender olarak görülür. Tüm sindirim kanalı kanserlerinin %1-3 kadarı ince bağırsaklarda oluşur. Kabaca önemini oran vermek gerekirse kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) 30 kat daha sık gözlenmektedir. Bu bölümde karsinoid tümörler anlatılacaktır. İNCE BAĞIRSAĞIN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ Karsinoid tümörler ince bağırsak iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasında yer alan salgı yapan hücrelerden gelişir. Bu nedenle

İnce Bağırsak Kanseri

İNCE BAĞIRSAK TÜMÖRLERİ  İnce bağırsaklar sindirim kanalının büyük bir bölümünü kapladığı halde tümör – kanser gelişimi ender olarak görülür. Tüm sindirim kanalı kanserlerinin %1-3 kadarı ince bağırsaklarda oluşur. Kabaca önemini oran vermek gerekirse kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) 30 kat daha sık gözlenmektedir. En sık görülen ince bağırsak tümörleri adenokarsinom, karsinoid, gastrointestinal stromal tümör (GİST) ve lenfomadır. İNCE BAĞIRSAK KANSERİ – ADENOKARSİNOM Çok yavaş ve sinsi ilerler. İnce bağırsak içeriği

Sizi Arayalım!

Numaranızı Bırakın, Sizi Arayalım!