Terimler

Kontrol dışı çoğalma gösteren, çevre dokulara ve uzak organlara yayılabilme özelliği gösteren , normal özelliklerini kaybetmiş (anormal) hücre topluluklarıdır.
Kanser hücrelerinin oluştuğu odak noktasından , vücudun diğer bölgelerine yayılması ve yerleştiği yeni organlarda hastalığın ortaya çıkmasıdır. Örneğin ; kalın bağırsakta oluşan (odak noktası) bir kanserin , karaciğerde

DNA

Canlının tüm özelliklerini taşıyan , bu özelliklerin çalışmasını ve fonksiyonlarının gerçekleşmesini ve tüm özelliklerin yeni nesillere taşınmasını sağlayan , yöneten moleküldür. Çok uzun ve büyük yapıda olan DNA

Gen

Vücudun her bir özelliğinin taşınmasından , işlevselliğinden sorumlu olan ve DNA molekülü boyunca yer alan DNA molekülü bölümleridir.
DNA moleküllerini çevreleyerek içinde bulunduran özel yapılardır. Her canlı türünün kromozom sayısı belirli ve sabittir. Örneğin; insanın tüm özelliklerini taşıyan DNA molekülleri 23 çift ( 46 ) kromozomda toplanmıştır.
Hücrelerin çoğalarak bir bölgede oluşturdukları kitle (şişlik,kabızlık) dir. Her kitle (tümör) kanser özelliği göstermeyebilir. Eğer bu kitleler (tümör) kontrolsüz çoğalan anormal hücrelerden oluşmuşsa kanser (habis v.b.)
İyi huylu kitlelerdir. İyi huylu tümörler vücuda, çevre organlara yayılmaz (metastaz yapmazlar) ve hayatı tehdit etmez.
Tümörü tedavi amacıyla yüksek enerjili ışın uygulamalarıdır. Sıklıkla kanser hastalığının tedavisinde kullanılırlar. Bazen iyi huylu tümörlere de uygulanabilir.
Kontrolsüz çoğalan ve vücut fonksiyonlarını bozan anormal hücreleri içeren tümörleri tedavi amacıyla ilaçla yapılan tedavidir. Sıklıkla kanser hastalığının tedavisinde kullanılır.
Vücudumuzun savunma (bağışıklık) sisteminin güçlenmesi için yapılan tedavi şeklidir. Buna ek olarak alerjik olaylara neden olan alerjenlere karşı vücudun toleransını arttırarak (duyarsızlaştırma) belirtileri hafifletmeyi , hatta
Hücrelerin ölümüne neden olan kimyasal maddelerdir. Sıklıkla kanser hücrelerini yok etmek için sitotoksik ilaçlar kullanılır.
Vücuda alınan besin maddelerinin sindirim sisteminde (ağız, mide , ince barsak , kalın barsak) sindirilerek kan dolaşımına girmesinin sağlanmasıdır. Artıklar kalın bağırsak yoluyla anüs(dışkılama boşluğuna ) getirilir.
Haftada 3 den daha az dışkılama yapılmasıdır.Dışkılama sıklığının azalması ve dışkılama sırasında güçlük çekilmesini tanımlar.
Kişinin sosyal olarak, uygun zaman ve yer bulana kadar, dışkılama ihtiyacını kontrol etmesidir.
Anal kanalın içini örten damar ağlarıdır. Her insanda mevcuttur. Bu damarların hastalığı sonucu basur (hemoroid hastalığı) gelişir.
Sindirim kanalının dışarıya açıldığı son bölümüne makat bölgesi (anüs) denir. Makat bölgesinin iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasının hemen altında damar ağları yer alır. Bu damar yumakları her insanda mevcuttur. Çeşitli
Sindirim kanalının dışarıya açıldığı son bölümü olan makat (anüs) bölgesinin iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasının hemen altında damar ağları yer alır. Bu damar yumakları her insanda mevcuttur. Çeşitli nedenlerle bu
Bağırsak duvarının, çeper dışına doğru oluşturduğu, kesecik halindeki çıkıntıdır. Bu kesecikler, kalın bağırsağın sol (inen kolon) kısmında sıklıkla görülür.
Sindirim sisteminin (mide, barsak g.b.) delinmesidir. Bu durumda, delinen organların içerisindekiler, karın boşluğuna geçebilir ve hayatı tehdit karın zarı iltihaplanması oluşabilir.
Bakterilerin neden olduğu içi cerahat (püy) ile dolu şişliklerdir. Vücudun herhangi bir yerinde görülen bu enfeksiyon, apsenin (drene edilmesi) ile tedavi edilir.
İçi boş iki organ (örneğin; mide ile kalınbağırsak) arasında oluşan anormal bağlantı veya içi boş bir organ ile vücut yüzeyi (örneğin; kalınbağırsak ile vücut yüzeyi )arasında oluşan anormal bağlantılardır.
Tıkanıklık anlamında kullanılır. Örneğin; ağızdan alınan gıdalar, bağırsakta oluşan engel nedeniyle ilerleyemez ise bağırsak obstrüksiyonu ifadesi kullanılır. Karın içi yapışıklıkları ve bağırsak kanseri en sık
Sebze ve meyvelerin sindirilemeyen kısmıdır. Lif olarak ta adlandırılır. Posalı (lifli) gıdalar su tutarak dışkının yumuşamasını sağlar. Bu şekilde dışkının barsak içerisinde ilerlemesi ve dışkılama işlevi kolaylaşır.
Bir hastalığın seyri sırasında veya hastalığın tedavisinde , hastalığın seyrini olumsuz olarak etkileyen , hastayı ağırlaştıran durumlara verilen isimdir. Örneğin; mide ülseri tedavisinde, mide delinmesi veya barsak ameliyatı
Sindirim kanalının içini kaplayan örtü tabakasındaki iltihabi durumdur. Genelde Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı denilen iki farklı hastalıktan ibarettir. Bağırsak örtü tabakasında görülen bu iltihabi durumun şiddetine göre
Sindirim kanalını tutan kronik inflamatuvar (iltihabi) bir hastalıktır. Ağızdan anüse (makat) kadar sindirim sisteminin tüm parçalarını tutabilmesine rağmen sıklıkla, ince bağırsağın son kısımlarını ve/veya kalın bağırsağı
Bitkilerin (meyve, sebze ve tahıl gibi) vücut tarafından sindirilmeyen bölümüdür. Posa diye adlandırılır.
Vücudumuzda bulunan bazı bakteriler, vücudumuz için yararlıdır. Bu bakterilere prebiyotik adı verilmektedir. Bu tür bakteriler bağırsaktaki bakteri dengesini sağlayarak sindirimimize yardımcı olur.
Bağırsak içinde zararlı-yararlı bakterilerin (mikropların) dengesini olumlu yönde etkileyen, sindirime ve hastalıkların tedavisine olanak sağlayan, canlı mikrobiyal besin kaynaklarıdır.
İltihabi bağırsak hastalıklarının (Ülseratif kolit – Crohn hastalığı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
Makat (anal kanal) bölgesinin iç ve dış kısmında bulunan damarlara verilen isimdir. Hemoroit hastalığında bu damarlarda kanama, genişleme ve şişme meydana gelir.
Makat bölgesinin dışta kalan kısmında deri altında bulunan yüzeyel damarlara verilen isimdir. Eksternal (Dış) hemoroidal damarların içinde kan pıhtısı oluşturmasına tromboze Hemoroid denir. Hastada makat bölgesinde şiddetli ağrı
Makat bölgesinin iç kısmında yer alan damarlara verilen isimdir. Bu damarların hastalığına basur hastalığı denir. Kanama, şişlik ve ağrıya neden olabilir.
Barsak tıkanıklığına verilen genel bir isimdir. Besin artıklarının makata doğru ilerlemesi, çeşitli nedenlerle engellenebilir. Karın içi yapışıklığı , barsak dönmesi , bağırsak kanseri ileus nedeni olabilir.
Besin maddelerinin bağırsakta ilerlemesi bağırsakların düzenli olarak kasılıp gevşemesi ile mümkün olmaktadır. Dinamik ileus, bağırsağın herhangi bir bölgesinde besin maddelerinin ilerlemesi için gerekli olan bağırsak hareketinin
Bağırsağın bir bölümünün ilerleyip , kendinden sonraki bağırsak boşluğunun içine girmesidir. Bu şekilde iç içe geçen bağırsaklar, bağırsak tıkanıklığına neden olur.
Besin maddelerinin bağırsakta ilerlemesi bağırsakların düzenli olarak kasılma ve gevşeme hareketleriyle mümkün olmaktadır. Spastik ileus bağırsağın herhangi bir bölgesinin kasıldıktan sonra gevşeyememesine bağlı olarak ortaya
Vücut dokularına yeterli düzeyde kan gelmemesi sonucu o bölgedeki dokularda beslenme bozukluğu olur. Beslenmesi bozulan dokular ölür ve siyah renk alır. Bazen mikroplar (bakteriler) enfeksiyonlara neden olabilir.
Volvulus, bağırsağın kendi ekseni etrafında dönerek sıkışması sonucu, bağırsak tıkanıklığının gelişmesine denir. Şiddetli karın aprısı, karında şişkinlik ile kendini gösteren acil bir durumdur.
Doğuştan ka­lın barsak genişlemesidir. Bu çocuklarda dışkılama düzeni bozulur ve kabızlık meydana gelir.
Fekal inkontinans hastanın dışkılama kontrolünün olmamasıdır. Hasta dışkısını tutamaz.
Besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artıkların anüs yoluyla vücut dışına atılma işlevidir.
Yediğimiz yemeklerin - Besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artıklarına dışkı denir. Dışkılama ihtiyacı ile birlikte oluşan dışkı makat yolu ile boşaltılır.
Yediğimiz yemeklerin - Besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artıklarına aynı zamanda gaita da (dışkı) denir.
Ağızdan makatta kadar devam eden sindirim sistemine ait bazı hastalıklarda gelişen doku hasarı sonucu kanama meydana gelir ve bu kan sindirim sistemini dışkılama sırasında terk eder. Böylece dışkı etrafında kan görülmesine
Kalın bağırsağın (kolon) bir ameliyat ile karın ön duvarına ağızlaştırılmasıdır.
Cinsel fonksiyonların bozulmasıdır. Örneğin; erkekte iktidarsızlık , boşalamama, kadında ilişki sırasında ağrı olmasıdır.
Vücudumuzun %60-65 ini oluşturan vücut sıvısının, vücut dışına atılmasıyla ortaya çıkan aşırı vücut sıvısı kaybıdır. Tüm vücut fonksiyonları bu durumdan olumsuz etkilenir. Kusma,ishal dehidratasyona neden olan
Dışkının yumuşatılıp, kolay bir şekilde dışarı atılmasını sağlayan ilaçlardır.
Hastalığın nedenini ortadan kaldırılamadığı durumlarda , patolojik olayı veya hastalık nedenini kısmen engelleyerek , hastalığın gelişmesini yavaşlatmak amacı yönünde uygulanan tedavidir.
Kanser tedavisinde anormal çoğalan ve yayılan  hücreleri yok etmek ve/veya kontrol altına almak için kullanılan ilaç tedavisine verilen genel isimdir.
Kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için yüksek dozda enerji kullanılarak elde edilen iyonize radyasyonun kullanılmasıdır. Işın tedavisi diye de bilinir.
Radyasyon tedavisinin, vücut dışından değil , değişik tekniklerle vücut boşluklarının içine girilerek uygulanmasıdır. Örneğin; makat bölgesine yakın kanser tedavisinde , makat yoluyla girilerek radyoterapi uygulanabilir.
Hastalığın tedavisi için yapılan ameliyatlarda, organların devamlılığını sağlamak için, içi boş organların birbirine dikilmesidir. Örneğin; bağırsak ameliyatı sonrası geride kalan bağırsak uçları devamlılığı sağlamak
Sindirim kanalının ince bağırsaktan sonra gelen kısmı kalın bağırsaktır. Kalın bağırsağa kolon denir. “Kolon” ,”çıkan kolon” , “transvers kolon” , “inen kolon” ve “sigmoid kolon” olmak üzere dört bölümden
Kalın bağırsağın iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasında kontrolsüz hücre çoğalması sonucu meydan gelen köyü huylu tümörlere (urlara) denir. Genelde kolon kanserinde önce polip gelişir ve daha sonra zaman içinde polipin
Sindirim kanalında makattan hemen önceki kalın bağırsak bölümüdür. Rektum, 12-15 cm uzunluğundadır ve kalın bağırsağı anüse (makata) bağlayan bölümüne verilen addır. Bağırsağın vücut dışına açılan ağzını
Makattan hemen önce bulunan kalın bağırsağın (rektumun) iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasında kontrolsüz hücre çoğalması sonucu meydan gelen köyü huylu tümörlere (urlara) denir.
Kalın bağırsağın iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasında kontrolsüz hücre çoğalması sonucu meydan gelen köyü huylu tümörlere (urlara) denir. Genelde kolon kanserinde önce polip gelişir ve daha sonra zaman içinde polipin
Karın içindeki organların ameliyat ile tedavisinde karın üzerine açık ameliyatlarda olduğu gibi uzun ve büyük bir kesi yapmadan, birkaç adet (3-5 arası) küçük (0.5-1 cm) delikten yerleştirilen aletler ve kamera ile içeri girilerek
Karın içindeki organların ameliyat ile tedavisinde karın üzerine açık ameliyatlarda olduğu gibi uzun ve büyük bir kesi yapmadan, birkaç adet (3-5 arası) küçük (0.5-1 cm) delikten yerleştirilen aletler ve kamera ile içeri girilerek
Sadece tümörün (iyi veya kötü huylu) sınırlı bir çevre dokuyla birlikte çıkarılmasıdır. Bu şekilde organın tamamına zarar verilmeden hastalık tedavi edilebilir. Fakat kanserli hücreleri içeren tümörlerde sınırlı bir
İnce bağırsakları karın duvarının arka bölümüne bağlayan ve ince bağırsakları besleyen damarları içeren karın zarı kısmıdır (periton) kıvrımıdır.
Bağırsağın içinde oluşan poliplerin, bir alet (endoskopi-kolonoskopi –sigmoidoskopi) yardımı ile çıkarılmasıdır.
Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılmasıdır. Örneğin; bağırsağın bir kısmının çıkarılmasına bağırsak rezeksiyonu denir.
Hastanede yatan hastalara taburcu olurken verilen hasta çıkış özetidir. Hastanede uygulanan işlemlerle ilgili tüm bilgileri içerir.
Ameliyat sırasında alınan dokunun (organ biyopsisi) hastalığın tanısı için ameliyat sırasında tahlil edilmesidir. Bu işlem vücuttan alınan dokuları değerlendiren ve mikroskobik inceleme ile tanı koyulmasını sağlayan doktorlar
Cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan olup, hastalığa Neisseria gonorrhoeae bakterisi neden olmaktadır. N. Gonorrhea üreme sisteminin rahim ağzı , rahim, yumurtalık tüpü, idrar yolları gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca
Sindirim kanalının bir parçasıdır. On iki parmak bağırsağından sonra gelen ince barsak bölümüdür.
Midede bulunan gıda artıkları ve salgıların ağızdan güçlü bir şekilde püskürtülerek dışarıya çıkarılmasına kusma denir.
Vücut savunma sisteminin ( bağışıklık sistemi) en önemli elemanıdır. Vücudu bulaşıcı hastalıklar ve yabancı maddelere karşı koruyan beyaz kan hücreleridir.(akyuvarlar)
Canlının genetik yapılarında (DNA molekülleri ve kromozomlardaki değişmelerden kaynaklanan) meydana gelen değişmelerdir.
İçi boş organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakasıdır.(örnek; ağız,mide, kalınbağırsağın içini örten tabaka)
Solunum yollarının, sindirim yollarının iç yüzeyini örten mukoza salgılanan maddedir. Yapışkan-sümüksü özelliği vardır.
Hastalığın tekrarladığını ifade için kullanılan terimdir.(örnek; fıtık tekrarladı ise nüks fıtık, kanser tekrar aynı yerde oldu ise nüks etti ifadeleri kullanılır.)
Kabızlık diye bilinir. Bağırsak hareketlerinin normale göre azalmasıdır. Dışkılama sayısının haftada 2 den aza inmesidir.

FAP

Familyal adenomatöz polipozis (FAP) hastalığında ergenlik çağından başlayarak kalın bağırsakta yüzlerce ve hatta binlerce polip gözlenir.tedavi olmazlarsa bu poliplerden bağırsak kanseri gelişir. Familyal adenomatöz polipozis(fap)
Kalın bağırsak kanserleri içinde kalıtsal olarak en sık gözlenen kanser tipidir. FAP tan farkı bu hastalarda yüzlerce polip oluşmaz. Ailesinde 50 yaş öncesinde kalın bağırsak kanseri olan hastalarda ve 3 ve daha fazla yakın
Genital herpes  (genital uçuk )  hastalığı herpes simplex virus tip 1 (HSV-1)  ya da HSV-2' nin etken olduğu  cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. HSV-tip 2 genital bölgeyi,  cinsel bölgeyi , makat ve kalça bölgesini etkilerken 
Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Reflü, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yok olmasından kaynaklanır.
Karın duvarı katmanlardaki zayıf bir nokta veya yırtıktan cilt altına doğru şişlik oluşmasıdır. Kimi hastada doğumsal zayıf bir noktadan kaynaklanır, kimisinde ise karın içi basıncnıı ani artıran ağır kaldırma, kronik
Aşırı şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çkan tedavi edilmesi gereken bir
Şeker hastalığı, vücudumuzunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir
Kansızlık , kırmızı kan hücrelerinin yaşa ve cinse göre alt sınırdan düşük olduğu durumdur. Halsizlik, güçsüzlük ve yorgunluk ile kendini gösterir.
Sindirim sisteminin kalın bağırsaktan sonra gelen bölümüdür. Dışkının dışarıya atıldığı son ağızdır. Makat bölgesi olarak bilinir.
Hücrelerin mikroskop altında incelenmesi, analiz edilmesi amacıyla , küçük doku parçalarının cerrahi operasyonla çıkarılmasıdır.
Genellikle sindirim kanalı kanserlerinde, özellikle de kalın bağırsak kanseri teşhisinde kullanılan bir tümör belirtecidir. Her bireyin kanında az miktarda bu antijenden bulunmaktadır. Tarama testi olarak kullanılmaması gerekir. Sadece
İncebarsağın kalınbarsakla birleştiği bölümün altında kalınbarsak barsak kısmıdır.
Uzun ve bükülebilir bir aletle kalın bağırsağın içini örten tabakanın tamamının görsel yolla güvenli ve etkili olarak incelenmesidir.
Rektumun içini kaplayan örtü tabakasının (mukoza) özel bir aletle ile direkt gözle görerek incelenmesine proktoskopi veya rektoskopi denir. 15-20cm uzunluğunda değişen metal bir alet yardımı ile kalın bağırsağın son bölümü olan
Rektum ve sigmoid kolonun içini kaplayan örtü tabakasının (mukoza) özel bir aletle ile direkt gözle görerek incelenmesine rektosigmoidoskopi denir. Yaklaşık 20-30 cm uzunluğunda değişen metal bir alet yardımı ile kalın bağırsağın
Uzun ve bükülebilir bir aletle kalın bağırsağın içini örten tabakanın son 60 -80 cm bölümünün görsel yolla güvenli ve etkili olarak incelenmesine denir.
Endoskopi içi boş organların iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasının bir aletle incelenmesidir. Bu alet hem görüntülemeyi hem de biyopsi gibi bazı işlemleri yapmaya olanak sağlar. Eğer yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağını
Hastalığa neden olan değişime uğramış genin onarılarak hastalık önlenmeye çalışılmasıdır. Hatalı genin yerine sağlıklısı enjekte edilir.
Vücudu zararlı mikroplardan (bakteri, virüs, mantar) ve yabancı proteinlerden vücudu koruyan hücreler ve proteinlerin tümüdür. Bağışıklık sistemi de denilmektedir.
Kanser hastalığının tedavisi ve izlemi ile ilgilenen tıp doktorudur. Ülkemizde onkoloji doktorları radyasyon onkologları ve medikal onkologlar olarak iki grupta toplanmaktadır.
Vücutta alınan doku parçalarını (biyopsi) mikroskop altında inceleyen ve bu şekilde hastalıklara tanı koyan tıp doktorudur. Patoloji insan hastalıklarının yapısal ve işlevsel özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Patolog
Patoloğun incelemesi ile ilgili bilgileri içeren yazılı dokümandır. Bu raporda hastaya ait ad-soyadı, yaş cinsiyet vb. bilgileri, tarih, materyali yollayan hekimin ve incelmeyi yapan patolog/patologların adı, birincil hekimin ön tanısı
Kalın bağırsağın (kolon ve rektumun) yüzeyini örten tabakanın (mukoza) anormal büyümesi sonucu gelişen ve bağırsak kanalı (lümen) içine doğru büyüyen oluşumlardır.
Polipin endoskopi (kolonoskopi-sigmoidoskopi) yardımı ile çıkarılmasına polipektomi denir. Polip endoskopi sırasında özel aletler yardımı ile çıkarılabilir.
Kalın bağırsağın dışa açıldığı bölgesinde (anüs-makat) dışkılama kontrolünü sağlayan kaslardır.
Abdominoperinal rezeksiyon (miles operasyonu ) rektum kanseri nedeni ile yapılan ameliyatta hastanın kalın bağırsağının son kısmı ile birlikte makat bölgesinin de çıkarıldığı ameliyattır. Makat bölgesinin çıkarılması nedeni
Karın içinde oluşan yapışıklıklardır. Bağırsak tıkanıklığına neden olabilir.
Ağrının bilinç düzeyinde algılanmasını ortadan kaldıran ilaçlardır. Ağrıyı azaltmalarının yanı sıra, ateşi düşürürler ve bir çoğunun ek olarak iltihap giderici etkisi de vardır.
Duyarsızlık, hissizlik, duyuların geçici olarak kalkması anlamına gelmektedir. Halk arasında Genel Anestezi deyimi yerine "Narkoz" da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan
Cerrahi işlem öncesi yapılan tedavidir. Genellikle kanser hastalığının ameliyat ile tedavisinden önce verieln ışın ve kanser ilaç tedavisidir.
Rektumun orta bölgesinde yerleşen tümörler için yani, anal hattan itibaren 8–10 cm yerleşen tümörlerde ideal ameliyat anterior rezeksiyondur. Bu rezeksiyon aşağı anterior (Low anterior) rezeksiyon olarak tanımlanır. Burada da
Eskiden ülseratif kolit için standart ameliyat, kalın bağırsağın, rektumun (kalın bağırsağın son bölümü) ve anüs (makat) tamamen çıkartılması idi. Bu ameliyat proktokolektomi olarak adlandılır ve tek yada birden fazla aşamada
Birçok hasta için ülseratif kolit tedavisinde en çok kullanılan operasyonlardan biri haline gelmiştir. Operasyon 2 aşamadan oluşmaktadır.Birinci aşamada Kalın bağırsak ve rektum çıkartılır fakat anal kanal (makat) ve dışkılamayı
İltihabi bağırsak hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.Bazı hastalar, rektum (kalın bağırsağın son bölümü) ve anüs (makat) korunarak geri kalan kalın bağırsak çıkartılarak tedavi edilebilir. Bu durumda
İnen kolonun devamı "S" harfi şeklindedir ve Sigmoid kolon , burada yerleşim gösteren kanserlere de sigmoid kolon kanseri denir. Bu bölge kanserlerinde kalın bağırsağın sigmoid kolon kısmı ameliyat ile alınır. İnen kolon ve rektum
Makat bölgesinde görülen bir hastalıktır. Sıklıkla makat kenarında gelişen bir apsenin dışarı doğru açılması (patlaması) sonucu içindeki cerahatin boşalmasından sonra gelişir. Bu fistül denilen kanal makatı kontrol eden
Sıklıkla aşırı kabızlık veya ishal nedeni dışkının makat kenarındaki cildi tahriş etmesi anal fissür hastalığı oluşur. Makatta çatlak veya makatta yırtık hastalığı da denilir. Hastaların tuvalet sırasında ve hemen
Makatı kontrol eden kaslara yapılan bir ameliyat ile kasın belli bir noktada kesilmesi işlemine verilen isimdir. Bu yapılan işlem sonucunda makatta çatlak hastalığı (anal fissür) olanlarda makattaki darlık genişleyecek ve çatlağın
Makata çatlak (anal fissür) olan hastalarda çatlağın – yırtığın (fissür) bulunduğu yerdeki yaranın çıkarılması işlemidir.
Perianal fistüllerin tedavisinde kullanılan yöntemdir. Perianal fistülü tedavi etmek için genellikle bir cerrahi girişim gerekir. Bu genellikle tünelin üzerindeki cilt kısmını açmayı ve böylece fistül dış ve iç ağzının
Kalın bağırsağın sol tarafındaki hastalıklarda yapılan bir ameliyatır. Bağırsağın hastalıklı bölümü çıkarıldıktan sonra geriye kalan bağırsak geçici olarak karın duvarına torbaya (stoma) bağlanır. Genelde kalın
Bir şırıngaya bağlı ince kalibreli bir iğne yardımı ile kanserli dokudan az miktar doku örneği alınabilir. Kanserli doku cilt yüzeyine yakın ise direkt bu işlem yapılabileceği gibi derin dokularda yerleşen kanserlerde radyoloji
Bir şırıngaya bağlı ince kalibreli bir iğne yardımı ile kanserli dokudan az miktar doku örneği alınabilir. İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi yöntemine benzer şekilde biyopsi yapmak için kullanılır. Ancak burada kullanılan iğne
Cerrahın şüpheli dokuyu araştırmak amacı ile hastalıklı dokunun hepsini bir cerrahi işlem ile çıkartmasına eksizyonel biyopsi denir. Eğer tüm doku yerine küçük bir parça doku incelemek için çıkarılıyorsa buna insizyonel
Kanserin tam olarak çıkartmak için çevre organ ve dokulara gereğinden fazla zarar verileceği durumlarda sitoredüktif cerrahi uygulanır. Kanserin yayılımı veya komşuluğu nedeni ile vücut fonksiyonları için hayati önemi olan organ ve
Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleşmesinden sonraki bölümde yerleşen kanserlere sağ kolon (kalın bağırsak) kanseri denir. Bu bölge kanserlerinde kalın bağırsağın sağ tarafı ameliyat ile alınır. İnce bağırsak ile
Kalın bağırsağın sağ bölümü ile sol bölümü arasında kalan kısma tranvers kolon denir. Bu bölge kanserlerinde iki ameliyat tekniği uygulanabilir. Birinci teknikte yukarıda anlatılan sağ hemikolektomi ameliyatı genişletilmiş
Kalın bağırsağın sol tarafında yerleşen kanserlerde sol hemikolektomi ameliyatı yapılır. Kalın bağırsağın sol tarafı çıkarıldıktan sonra kalın bağırsağın her iki ucu birbirine eklenerek bağırsak devamlılığı eskiden
Kalın bağırsağın makata yakın bölümlerinde yerleşen kanserlere rektum kanseri denir. Rektum bölgesinde yerleşen kanserlerde kalın bağırsağın sol tarafı ile birlikte rektum bölümü de ameliyat sırasında çıkarılır. Bu bölüm
Kalın bağırsağın son bölümü olan rektumun, kadınlarda hazneye (vajinaya) doğru bir cep (keselenme) yapmasına rektosel denir. Dışkılama sırasındaki ıkınma ile bu keselenme (balonlaşma) iyice belirginleşir. Dışkılama sorunları
Kalın bağırsak sarkması (rektal prolapsus - makat sarkması), kalın bağırsağın son kısmının (rektumun) makattan (anüsten) dışa doğru çıkmasına, dışarıya sarkmasına denir. Sıklıkla dışkılama alışkanlığında
Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs), kuyruk sokumu bölgesinde cildin altında bir kavite (boşluk, kist, kıl kisti, pilonidal kist) gelişimidir. Oluşan bu boşlukta, kist içinde sıklıkla kıl bulunur. Bu boşluğun iltihabı sonucu kuyruk sokumu
Bazen kalın bağırsakta birden fazla tümör ve / veya polip olabilir. Bu durumda kalın bağırsağın hem sağ hemde sol tarafının çıkarılması gerekir. Bu durumda ince bağırsak ile rektum arasında devamlılık sağlanır. Bu ameliyatta
Daralma (striktür) besinlerin buradan geçmesini zorlaştırabilir. Barsak duvarı kasları besinleri ilerletmek için zorlandıkça ağrı da ortaya çıkar. Daralma ve tıkanmanın tedavisi için cerrahi şarttır ve kullanılabilecek çeşitli
Crohn hastalığında hem terminal ileumun hem de çekumun hastalanması oldukça sıktır. İnflamasyon ağırsa ve tedaviye dirençli ise barsağın hastalıklı kısmını çıkartmak gerekli olabilir. Ardından, ince ve kalın barsağın iki

Sizi Arayalım!

Numaranızı Bırakın, Sizi Arayalım!

* Bu formu doldurarak, tarafımızdan mesaj almayı ve aranmayı kabul etmiş sayılacaksınız.