Dışkılama

Dışkılama

Besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artıkların anüs yoluyla vücut dışına atılma işlevidir.