Diyare

Diyare

Dışkılama sıklığında artma ve dışkı şeklinin sıvı hale gelmesidir.