İleus

İleus

Besin maddelerinin bağırsakta ilerlemesi bağırsakların düzenli olarak kasılıp gevşemesi ile mümkün olmaktadır. Dinamik ileus, bağırsağın herhangi bir bölgesinde besin maddelerinin ilerlemesi için gerekli olan bağırsak hareketinin gerçekleşmemesine bağlı olarak gelişir. Bu da bağırsak tıkanıklığına neden olur.