İnvaginasyon

İnvaginasyon

Besin maddelerinin bağırsakta ilerlemesi bağırsakların düzenli olarak kasılma ve gevşeme hareketleriyle mümkün olmaktadır. Spastik ileus bağırsağın herhangi bir bölgesinin kasıldıktan sonra gevşeyememesine bağlı olarak ortaya çıkan bir bağırsak tıkanıklık durumudur. Kasılı kalma sonucu bağırsağın lümeni kapandığı için besin maddeleri ilerleyemez.