Kromozom

Kromozom

DNA moleküllerini çevreleyerek içinde bulunduran özel yapılardır. Her canlı türünün kromozom sayısı belirli ve sabittir. Örneğin; insanın tüm özelliklerini taşıyan DNA molekülleri 23 çift ( 46 ) kromozomda toplanmıştır.