Palyatif Tedavi

Palyatif Tedavi

Hastalığın nedenini ortadan kaldırılamadığı durumlarda , patolojik olayı veya hastalık nedenini kısmen engelleyerek , hastalığın gelişmesini yavaşlatmak amacı yönünde uygulanan tedavidir.