Spastik İleus

Spastik İleus

Kalın bağırsağın (kolon) aşırı genişlemesi ve kabızlıkla seyreden durumdur.