Kolon Kanseri Tedavisi

DR. MEHMET AYHAN KUZU

Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında, Profesör olarak çalışmaktayım. Evliyim ve iki çocuğum var.

Eğitim

1963 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde tamamladım. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönemin en yüksek not ortalaması ile mezun oldum.

Çalışma

Aynı yıl, sınavları birincilikle tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladım.

1991-1992 yılları arasında İngiltere’de Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde genel cerrahi uzmanı ve araştırma asistanı olarak çalıştım. Leeds Üniversitesinde kaldığım süre içerisinde, bağırsak kanseri tedavisinde uygulanan ameliyat tekniklerini öğrendim. Kolon ve rektum kanseri (bağırsak kanseri) tedavisinde hastanın şifa ile iyileşmesini ve sağ kalımı uzatan yeni ameliyat tekniklerini öğrendim. Özellikle, rektum kanserinde (bağırsak kanserinde) hastanın ameliyat sonrası bağırsağını torbaya bağlamadan normal yolla dışkılamasını sağlayan, makat bölgesini koruyucu intersfinkterik rezeksiyon, vekolo-anal anastomoz teknikleri üzerine çalıştım. Bunlara ek olarak mide kanserlerine uygulanan radikal lenf disseksiyonunu, ülseratif kolit ve ailesel polipozis’de (FAP – Polipozis koli) uygulanan ileal rezervuar anal anastomoz (restoratif prokto kolektomi) ameliyatlarını öğrendim. Ayrıca, günümüzde yaygın olarak tercih edilen ve tüm bu ameliyatları karın bölgesinin açmadan kapalı bir şeklide yapmaya olanak sağlayan laparoskopik girişimler üzerine de eğitim gördüm. Bu eğitimlerin sonunda Leeds Üniversitesinden Laparoskopik Cerrahi Eğitim Sertifikası aldım. Aynı süre içerisinde araştırma asistanı olarak makat bölgesini kontrol eden kasların ve bağırsağın dışkılama fonksiyonlarını değerlendiren ano-rektal fizyoloji laboratuarında çalıştım. İngiltere’de bulduğum süre içerisinde tamamladığım dokuz araştırmayı çeşitli uluslararası toplantılarda sundum.

1993 yılında Genel Cerrahi Uzmanı unvanını aldım.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Uzman olarak atandım. Kasım 1999 tarihinde Doçent, Mayıs 2005 tarihinde Profesör oldum.

Yayınlar ve Projeler

Bugüne kadar, 77’si uluslararası dergilerde yayınlanan, toplam 152 makalem vardır. Bilimsel tebliğlerin yanında ülkemizi uluslararası kongrede davetli konuşmacı ve panelist olarak defalarca temsil etme görevini üstlendim.

Yurtiçi ve yurtdışında dağıtılan ve bu alanda çalışan cerrahlara yönelik 10 ayrı görsel eğitim materyali hazırladım.

“Total Mezorektal Eksizyon – Otonom Sinir Koruyucu Rektum Kanseri Cerrahisi” başlıklı ilk eğitim projesinde, ülkemizdeki cerrahları, rektum kanserinin (bağırsak kanseri) cerrahi tedavisindeki güncel yaklaşımlar konusunda eğitmek amacıyla görsel materyaller kullanarak bir eğitim seti hazırladım.

Üç adet DVD den oluşan “Comprehensive Step by Step Rectal Cancer Surgery” başlıklı ikinci projede uluslararası alanda çok sayıda bilim adamı ile ortaklaşa rektum kanseri eğitim setini hazırladım.

Bağırsağın iç yüzeyini değerlendirmek için kullanılan ve bağırsak kanserinin önlenebilir bir hastalık olmasını sağlayan kolonoskopi eğitimini anlatan üçüncü proje ile “Kolonoskopi Atlası” başlıklı görsel eğitim materyalini hazırladım.

Dördüncü projede, çeşitli hastalıkların tedavisi sırasında bağırsakları karın duvarına torbaya bağlanan hasta ve yakınlarının eğitimi için, “Stoma Torbası ile Yaşam” başlıklı eğitim materyalini hazırladım.

“Robotic Single Docking Total Mesorectal Excision” başlıklı beşinci proje kapsamında, güncel gelişmelerin ışığı altında, bağırsak ameliyatlarında robotik cerrahi tekniğinin kullanımına yönelik bir eğitim setini Dr. Amjad Parvaiz ile birlikte hazırladım.

Son olarak kolon kanserinin (bağırsak kanseri) tedavisindeki güncel gelişmeler için “Comprehensive Step by Step Optimised Colon Cancer Treatment” başlıklı eğitim materyalini birçok ülkeden bilim adamı ile birlikte hazırladım.

 

Üyelikler ve Sertifikalar

Türk Cerrahi, Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahi, Amerikan Kolejler, Amerika Kolorektal Cerrahi, Avrupa Kolorektal Cerrahi, Türk Gastroenteroloji ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları derneklerinin üyesiyim.

Amerika Birleşik Devletleri’nde doktorluk yapma hakkını veren ECFMG sertifikası ile Avrupa Kolorektal Cerrahi Uzmanlık Belgesi’ne sahibim.

Doktora Sor
Instagramda Takip Et